Informaceja presei par šudiņdīnys diskuseju

Lai pārrunātu pēdējā laikā aktualizēto jautājumu par Latgalē runātās latviešu jeb latgaliešu valodas statusu un lomu novada identitātes saglabāšanā, Latvijas universitātes Latviešu valodas institūts otrdien, 8. decembrī, rīko diskusiju, lai šos jautājumus izvērtētu no zinātniskā viedokļa.

Diskusija 8. decembrī notiks plkst. 13 Latvijas Zinātņu akadēmijas 3. stāva zālē.

Diskusijā piedalīsies valodnieki un valodas politikas speciālisti: Izglītības un zinātnes ministrijas valsts valodas politikas nodaļas vadītāja Zaiga Sneibe, Latvijas Universitātes (LU) Latviešu valodas institūta direktore Dr. habil. philol. Ilga Jansone, Valsts valodas centra direktors Dr. habil. med. Māris Baltiņš, Rēzeknes augstskolas asoc. prof. Dr. philol. Ilga Šuplinska, LU profesore Dr. habil. philol. Ina Druviete, LU profesore Dr. habil. philol. Janīna Kursīte, LU asoc. profesore Dr. philol. Lidija Leikuma, LU Latviešu valodas institūta vad. pētniece Dr. philol. Anna Stafecka.

Paredzēts, ka diskusijas dalībnieki analizēs valsts valodas politikā pieļautās kļūdas attiecībā uz Latgales latviešu valodu un, kopīgi debatējot, meklēs problēmu risinājumus, lai nākotnē veicinātu Valsts valodas likumā noteikto normu īstenošanu.

Vēsturiski Latgalei ir izveidojusies savdabīga un no pārējiem Latvijas novadiem visai atšķirīga kultūra, tajā skaitā arī sava rakstības tradīcija, balstīta uz augšzemnieku dialekta latgaliskajām izloksnēm, mūsdienās saukta par latgaliešu rakstu valodu.

Latgaliešu rakstu valodā tapis nozīmīgs literārais mantojums. Tas ir visas latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa, taču līdz pat mūsdienām nav pienācīgi novērtēts.

Cauri pārpoļošanas un pārkrievošanas gadsimtiem latgaliski drukātais vārds ir palīdzējis saglabāt šī novada latgaliski latvisko identitāti. Latviskā Latgales identitāte vairāk nekā gadu pirms Latvijas valsts proklamēšanas ļāva Rēzeknes kongresam 1917. gadā pieņemt vēsturisko un būtisko lēmumu – Latgales latviešiem apvienoties ar pārējo Latviju.

Biedrība “Latgolys Studentu centrs” aicina izveidot darba grupu, kas strādātu ar likumdošanas un socioligvistiskajiem kritērijiem reģionālās valodas statusa piemērošanai latgaliešu valodai.

Biedrība aicina iekļaut Latvijas skolu humanitāro disciplīnu mācību programmās un mācību līdzekļos informāciju par Latgales kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī visā Latvijā piedāvāt iespēju apgūt latgaliešu rakstu valodu un literatūru.

Biedrības “Latgolys Studentu centrs”

valdes priekšsēdētāja Ilze Sperga

Pastuosti cytim!

One Reply to “Informaceja presei par šudiņdīnys diskuseju”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.